Karriär tillsammans med INDEX Group

Briljanta MÖJLIGHETER hos ett av världens ledande företag inom verktygsmaskinsindustrin

Många års erfarenhet och mycket hög innovationsnivå utgör basen för INDEX Groups framgång. Kompetensen och engagemanget hos mer än 2 2000 anställda över hela världen är något absolut nödvändigt för att i global omfattning säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och tekniskt försprång inom befintliga och nya affärsområden.
Vi investerar kontinuerligt i våra anställdas avancemang, i utbildning av vår unga personal och i att expandera våra kompetenser. Vi kännetecknas av respekt, tolerans och öppenhet, och ser oss själva som en attraktiv arbetsgivare som betraktar rättvisa och jämlika möjligheter som en självklarhet.

Vi erbjuder dig ett tillfälle att arbeta med morgondagens innovationer i en dynamisk miljö. Förutom individuella introduktionsprogram erbjuder vi en mängd utvecklingsmöjligheter och ett brett utbud av arbetsuppgifter med ansvarsfulla utmaningar. Vi odlar ett öppet och kooperativt ledningssätt i en familjär atmosfär och välkomnar personliga kontakter med varandra. Flexibla arbetstidsmodeller gör det möjligt att anpassa ditt yrkesliv till dina individuella behov och därigenom skapa ett balanserat förhållande mellan arbete och privatliv. INDEX Groups självständighet INDEX Group säkerställs av en stiftelse som också stöder välgörenhetsprojekt i regionen.

Ta aktiv del i att forma din och vår framtid.

Fler fördelar för dig hos INDEX:

  • Individuella kvalifikationsåtgärder och program för personalutveckling
  • Regionalt arbete och goda trafikförbindelser
  • Attraktiva löner
  • Företagets sjukförsäkringskassa med attraktiva villkor, förmåner och individuell rådgivning direkt på plats.
  • Bonusmodell och jubileumsutmärkelser
  • Företagsrestaurang
  • Rabatter hos olika samarbetspartners
  • Samfinansiering av din pensionsförsäkring