Riktlinjer och dokument

Här hittar du relevanta dokument som måste följas vid ett samarbete.

pdf
pdf
pdf
Blandat

Uppförandekod – INDEX & TRAUB

pdf
pdf
pdf
pdf
Blandat

Köpevillkor – INDEX

pdf
Blandat
German

Leverantörs-egendeklaration

pdf
Blandat
German

Kvalitetssäkringsavtal

pdf
pdf
Blandat

Sekretessavtal

Avtal för reglering av sekretess och skydd av rättigheter
pdf
pdf
Blandat

Avtal utvecklings-/konstruktionstjänster

Avtal för utförandet av utvecklings-/konstruktionstjänster och/eller tillverkning av komponenter