INDEX underhåll

Undvik stillestånd redan i förväg

Slutligen är det enbart er produktion som räknas. Vårt underhållserbjudande tillhandahåller er planeringssäkerhet genom avtal som är skräddarsydda för era behov samt individuella Intervaller. Dra fördel av våra kvalificerade och erfarna servicetekniker som sakkunnigt kontrollerar och underhåller er maskin. Resultaten av underhållet sammanfattar vi i ett utförligt protokoll. Dessutom får ni rekommendationer för ytterligare optimeringar av er maskin.


Era fördelar

 • Få processäkerhet och tillgänglighet = undvik oplanerade bortfall
 • Öka maskinens livslängd
 • Individuell schemaläggning efter överenskommelse med er produktionsplanering
 • Användning av originalreservdelar
 • Garanti på genomförda åtgärder och på reservdelar
 • Knowhow och kompetens direkt från tillverkaren
 • Attraktiva fasta priser med fullständig kostnadskontroll

Den prestation vi erbjuder

Definierad prestationsomfattning enligt underhållsschema, t.ex.:

 • Genomförande av alla erforderliga inställningsarbeten
 • Täthetskontroller (hydraulik, kylmedel, luft, smörjning)
 • Filterbyte (apparatskåp, spindlar, hydraulik, pneumatik)
 • Verifiering av maskingeometrin
 • Funktionskontroll av övervaknings- och säkerhetsanordningar
 • Byte av slitdelar enligt INDEX underhållsschema
 • Överlämning av maskinen med geometri- och kontrollprotokoll
 • Attraktiva underhållsavtal till fasta priser

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Flyer

INDEX Wartung

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Flyer

iXservices