Spånbrytningsmjukvara för INDEX och TRAUB


Lösningen för optimal spånbrytning

Den nya cykelintegrerade spånbrytningsprogramvaran INDEX ChipMaster sätter nya måttstockar för er tillverkning. Den optimerar
spånbrytningen vid variabel matning. Oberoende av material (t.ex. aluminium, icke-järnmetaller, ädelstål, titan) i era arbetsstycken
varvtalen och arten av bearbetning i maskinen – INDEX ChipMaster är lösningen för ekonomiskt optimerade
svarvoperationer.
Den nyutvecklade programvaran kan utan problem installeras i era INDEX-svarvar med aktuella Siemens-styrsystem
och vid behov kompletteras med i efterhand. Fråga er tekniska konsult.


WIR BRAUCHEN IHRE EINWILLIGUNG!

Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt.

Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Akzeptieren

Fördelar

  • Stycktidsoptimerad spånbrytning
  • Mindre kassation
  • Färre oplanerade ingrepp av maskinoperatören eller underhållspersonalen
  • Ökning av verktygens livslängd
  • Högre produktivitet och processäkerhet
  • Kundspecifikt parametreringsbar och anpassningsbar
  • Kan användas på INDEX en- och flerspindliga maskinen, komplettering i efterhand möjlig (beroende på styrsystem)
  • Kostnadsgynnsam lösning

Med INDEX ChipMaster

Utan INDEX ChipMaster

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Broschyr

Chipmaster INDEX / TRAUB

Ladda ner
pdf 106 KB
Ladda ner
pdf 104 KB
Ladda ner
pdf 109 KB