INDEX TRAUB-TECHNO teknikpaket

INDEX TRAUB-TECHNO: 

Programvara för PC, för CNC-programmering av kompletterande bearbetningstekniker.

+teknikpaket I

(tillval):  Teknikpaket medger kompletterande tekniska bearbetningar med utmatning av CNC-satser för fortsatt redigering.

Kan köras och användas på PC oberoende av INDEX virtuella maskin och TRAUB WinFIexPS

 • Teknikpaket 3D-STEP Import   (SAP 12033646)
 • Teknikpaket avgradning PRO (SAP 12033647)
 • Teknikpaket fräsning (SAP 12033645)
 • Teknikpaket Streamline-fräsning (SAP 12033644)
 • Teknikpaket gravyr* (SAP 12033643)
  *IT-TECHNO med teknikpaket gravyr är identiskt med tidigare WinGravur


  3D-STEP Import (tillval)

  Med dialogfunktionen i 3D-STEP Import kan 3D-filer laddas och öppnas direkt i STEP-format (.stp/step). Det laddade objektet visas som en rutnätsmodell.

  • Konturdrag överförs direkt från 3D-STEP-data till INDEX-TRAUB-TECHNO-modulen.
  • 3D-modellens läge justeras snabbt och enkelt till nästa rätvinkliga nivå.
  • Nollpunkten fastställs till en valfri punkt med fångfunktion och klick.
  • Konturdrag genereras automatiskt av sammanhängande geometrielement.
  • Flexibel användning av konturer för arbetsstycken, ämnen, former på verktygsskär osv.

  Avgradning PRO (tillval)

  Avgradning av komplexa konturer

  • Dialogfunktion för avgradning av kanter och utskärningar
  • Beräkningsfunktioner för fullradiefräsar eller fasfräsar

  Gravyr (tillval)

  Gravering av text och logotyper

  • Grafiskt interaktivt stöd på framsida, cylinder- eller konyta
  • Märkning av arbetsstycken med löpnummer
  • Märkning med logotyper
  • Textens storlek och läge, avstånd osv. kan ställas in
  • Typsnittsinställningar, t.ex. kursiv, spegelskrift
  • Grafisk förhandsvisning av spånavskiljning direkt vid inmatning

  Fräsning (tillval)

  Utökade fräsbearbetningar

  • Spiralformad konturfräsning med samtidig axiell och radiell matning
  • Trokoidal fräsning för optimal tid-spån-volym med hela skäret

  Streamline-fräsning (tillval)

  Streamline-fräsning
  (High Speed-fräsning)

  • Fräsning av konturer med hänsyn till högeffektiva bearbetningsstrategier
  • Ökad livslängd för verktygen och högre ytkvalitet genom konstant spånvolym
  • Stödjer bearbetning av torx-profiler (T6-T100) med Streamline-strategi

  Dataimport och teknikbearbetning

  Dataexport och lagring