Kundtjänst

Service Hotline

Professionalitet, tillförlitlighet och effektivitet utmärker oss. Vi finns för din skull. 


Teleservice

Online-diagnos, felåtgärder och optimering

 • Online-feldiagnos och hjälp vid problem med maskinmanövreringen
 • Programuppdatering via fjärråtkomst
 • Hjälp med NC-programmering
 • Snabb reaktionsförmåga
 • Ökad driftsäkerhet genom minimering av stilleståndstiderna
 • Gratis under garantitiden

För följande styrsystem erbjuds Teleservice:

 • Siemens
 • Mitsubishi

Funktionssätt

Teleservicemodellen konfigureras i maskinens kopplingsskåp enligt kundens nätverkskonfiguration och öppnar en VPN-tunnel till INDEX-nätverket. 

Anslutningen startas enbart av den som är ansvarig för maskinen (hos kunden) med hjälp av en brytare i maskinens kopplingsskåp och kan när som helst avbrytas. 

Kunden behöver inte ha någon särskild programvara och vår hotline kan logga in enligt standardmetoder – anslutningen mellan maskinen och vår hotline är säker och kan inte manipuleras. 

Dina möjligheter 

 • Transparent överblick och parallell fjärrmanövrering av operatörspanelfunktionerna via INDEX-servicecentralen
 • Åtkomst till maskindata
 • Dubbelriktad överföring av data och programdata
 • Utvärdering av maskinstatus inklusive ansluten periferi
 • Åtkomst till felprotokoll för diagnosminnet
 • Åtkomsten är lösenordsskyddad och sker endast vid behov och med kundens godkännande.

Underhåll

Säkra din produktivitet – regelbundet underhåll

När du har köpt din maskin är det vårt mål att säkerställa optimal driftstatus. Baserat på vår mångåriga erfarenhet rekommenderar vi att man vidtar förebyggande underhållsåtgärder. Med regelbundna underhållsarbeten av vår kvalificerade personal undviker du tidskrävande maskinstopp.  

Vad du vinner på underhåll av svarvtillverkaren:

 • Minimera maskinstopp/stilleståndstider
 • Endast originalreservdelar från svarvtillverkaren
 • Slitagefel upptäcks tidigt
 • Följdskador undviks
 • Säkrade produktionsvillkor
 • full kostnadskontroll tack vare attraktiva paketpris
 • Förlängd livslängd för svarvarna
 • Högre återköpsvärde

 

Vidare erbjuder vi fullutrustade underhållspaket, som är anpassade till din svarv från INDEX eller TRAUB.