Översyn/retrofit

Maskinöversyn

Originalkvalitet från maskintillverkaren

 

Utnyttja vår maskinretrofit och fastpriserbjudandet inklusive transport och idrifttagning:

 • Fackmässig demontering, rengöring, montering och återställning av geometrin
 • Byte av eller översyn på mekaniska komponenter
 • Åtgärda slitagerelaterade noggrannhetsförluster
 • Din maskin behåller i värde
 • Du säkrar hög produktivitet
 • Testprotokoll enligt företagsstandard
 • Överbryggningsmaskin kan hyras
 • 12 månaders garanti

Maskin vid leverans

Maskin vid demontering

Maskin vid utleverans


Spindelöversyn

Vi gör en översyn på din spindel! 
 

Du får original INDEX spindelöversyn till ett bra pris. Vi använder uteslutande INDEX originalreservdelar och precisionsspindellager.
Vi behandlar din begagnade spindel som om den vore ny och utför naturligtvis samma standardkontroller som på nya spindlar. 

Reducera stilleståndstider i din produktion: Så gott som nya reparerade utbytesspindlar kan levereras direkt!

Vid sidan om finbalansering av spindeln och fettdistributionskörning utför vi dessutom följande mätningar vid en spindelöversyn:

 • Spindelstyvhet 
 • Axial- och radialspel
 • Plan- och rundhet

Översyn spindeltrumma flerspindlig maskin

Smart besparing med våra paketerbjudanden! Kontakta oss.

 

Trumöversynspaketet består av:

 • 6x arbetsspindlar
 • 6x spänncylindrar
 • 6x spännrör
 • 6x oljematning
 • 6x anslutningskablar
 • 1x växellåda/TRO-koppling

Retrofit programvara & styrsystem

Styrsystemuppdatering för INDEX-svarvar:
Uppdatera din maskin till ett modernt och effektivt styrsystem, exempelvis från Siemens S840C till Siemens S840D PowerLine och SolutionLine och säkra konkurrensfördel till följd av högre produktivitet tack vare dynamikpaketet.

Programuppdateringar kan också göras hos INDEX och TRAUB, även via vår Teleservice.
Uppdatera din programvara, maskindata och cykler till den senaste versionen och förbättra dina produktionstider för maximal profit.

 

Vi ger gärna råd angående möjligheterna med din begagnade svarv.