Maskinöversikt vertikala fleroperationssvarvar

 

INDEX vertikala fleroperationssvarvar uppfyller alla krav på kostnadseffektiv och flexibel serietillverkning av chuckdelar. Den lodräta, rörliga motorspindeln har funktionerna "hantering” och ”bearbetning”.  Korta förflyttningssträckor och höga snabbgångshastigheter reducerar väntetiderna. 

Välj önskad vertikal fleroperationssvarv