INDEX och TRAUB Demomaskiner till specialpris

Passa på och beställ INDEX och TRAUB Demomaskiner med extra bra pris och snabb leverans. Först till kvarn.

Det handlar om ett begränsat antal förbeställda eller i förväg producerade INDEX- eller TRAUB-maskiner, samt mäss- eller demomaskiner – alla med mycket få drifttimmar.


Fördelarna är uppenbara

  • Attraktiva offertpriser
  • Fyndmaskiner med garanti direkt från tillverkaren
  • Snabb leverans
  • Global service
  • Övervägande iX4.0-ready
  • Tysk kvalitet  ”Made in Germany”

INDEX ABC – Produktionsautomatsvarv

Huvudspindel65 mm / 6 000 min-1/ 27 kW / 145 Nm
Konfigurations- möjligheterSynkronspindel, 2 verktygsbärare, detaljhantering, flerkant-vridanordning, Siemens S840 D sl, iXpanel
Utrustning, övrigtSpåntransportör, kylmedelssystem, iX4.0-redo
LeveransmöjlighetKortfristigt tillgänglig

INDEX C100 – Produktionsautomatsvarv

Huvudspindel42 mm / chuck110 mm / 7 000 min-1 / 39 kW / 65 Nm
Motspindel42 mm / Chuck 110 mm / 7 000 min-1 / 19 kW / 43 Nm
Konfigurations- möjligheter2 / 3 verktygsbärare, portalutmatningsanordning / iXcenter Siemens S840 D sl, Fanuc 31iB, iXpanel
Utrustning / ÖvrigtSpåntransportör, Kylmedelssystem, iX4.0-redo
LeveransmöjlighetKortfristigt tillgänglig

INDEX C200 – Produktionsautomatsvarv


INDEX C200tandem – Produktionsautomatsvarv

Huvudspindlar/ Motspindlar2 x 52 mm / chuck 2 x 140 mm / 2 x 4 500 min-1 / 2 x 25 kW / 2 x 115 Nm
Konfigurations- möjligheter3 verktygsbärare à 2 x 5 verktyg, Siemens S 840 D sl, iXpanel Integrerad portalutmatningsanordning
Utrustning, övrigtStångladdningsmagasin MBL52tandem, spåntransportör, kylmedelssystem, iX 4.0-redo
LeveransmöjlighetKortfristigt tillgänglig

INDEX B400 - Universalsvarv

Huvudspindel82 mm / chuck 315 mm / 4 000 min-1 / 24 kW / 550 Nm
Svarvlängd750 mm
Konfigurations- möjligheter1 verktygsbärare, 12 verktyg VDI30, NC-löpdocka /
Motspindel Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX 4.0-redo
LeveransmöjlighetKortfristigt tillgänglig

TRAUB TNA300 / TRAUB TNA400 - Universalsvarv

Huvudspindel TNA30065 mm / chuck 250 mm / 4 000 min-1 / 11 kW / 280 Nm
Svarvläng TNA300450 mm
Huvudspindel TNA40080 mm / chuck 315 mm / 3.150 rpm / 22 kW / 485 Nm
Svarvläng TNA400750 mm
Konfigurations- möjligheterLöpdocka, skivrevolver 12 x VDI 30, detaljhantering
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, styrning Traub TX8i-s V7, WinFlexIPSplus, iXpanel
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

TRAUB TNA400 - Universalsvarv

Huvudspindel82 mm / chuck 315 mm / 4 000 min-1 / 22 kW / 480 Nm
Motspindel65 mm / chuck 175 mm / 4 000 min-1 / 12 kW / 135 Nm / eller löpdocka
Svarvlängd715 mm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare 12 x VDI 40/stöddockslid
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, styrning Traub TX8i-s V8, iXpanel, WinFlexIPSplus, iX4.0-redo
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX G200 – Fleroperationssvarv med fräskapacitet

Huvudspindel/motspindel65 mm / chuck 165 mm / 6 000 min-1 / 32 kW / 170 Nm
Svarvlängd710 mm
Konfigurations- möjligheter3 verktygsbärare, frässpindel/stöddocka/mätenhet Portalutmatningsanordning/transportband/iXcenter
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX 4.0-redo
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX G220 – Fleroperationssvarv med fräskapacitet

Huvudspindel/motspindel90 mm / chuck 250 mm / 3 500 min-1 / 40 kW / 310/207 Nm
Svarvlängd1 040 mm
Konfigurations- möjligheter2 verktygsbärare, 1 motorfrässpindel, kedjemagasin 2 x 50 HSK/5-axelpaket/revolverstöddocka/detaljmätningsanordning/portalutmaningsanordning/transportband
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX 4.0-redo
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX G420 – Fleroperationssvarv med fräskapacitet

Huvudspindel/motspindel102 mm / chuck 315 mm / 4 000 min-1 / 42 kW / 920 Nm
Svarvlängd1 600 mm
Konfigurations- möjligheter3 verktygsbärare, 1 motorfrässpindel, kedjemagasin 115 HSK/Verktygsmätning/Detaljhantering axel/transportband
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX 4.0-redo, kortstångladdningsautomat
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX R300 – Fleroperationssvarv med fräskapacitet

Huvudspindel/motspindel102 mm / chuck 315 mm / 3 500 min-1 / 52 kW / 690 Nm
Svarvlängd610 mm
Konfigurations- möjligheter2 verktygsbärare vardera med motorfrässpindel (9 000 min-1), kedjemagasin 140 HSK/5-axelpaket, portalutmaningsanordning
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX 4.0-redo
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

TRAUB TNX65 – Fleroperationssvarv med fräskapacitet

Huvudspindel65 mm / chuck 175 mm / 5 000 min-1 / 24 kW / 192 Nm
Svarvlängd650 mm
Konfigurations- möjligheter3 verktygsbärare/motorfrässpindel/verktygsmagasin 80 x HSK40, detaljhantering
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, styrning Traub TX8i-s V8, iXpanel
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX MS16-6 / MS16-6 plus – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar6 x 16 mm (22 mm - plus) / 10 000 min-1 / 15 kW / 18 Nm
Synkronspindel16 mm / 10 000 min-1 / 12 kW / 14 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare: Tvärslid/stickslid/borrslid/avstickningsslid, detalj- och restbitshantering
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, IEMCA laddningsmagasin
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX MS22-6 – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar6 x 24 mm / 10 000 min-1 / 15 kW / 18 Nm
synkronspindel2 x 24 mm / 10 000 min-1 / 12 kW / 14 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare / Verktygsslid NC-styrd, fräsenhet, utrustning för detalj- och restbitshantering,
ÖvrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, IEMCA stångladdningsmagasin
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX MS22-6L – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar6 x 22 mm / 10 000 min-1 / 15 kW / 18 Nm
Synkronspindel1 x 22 mm / 10 000 min-1 / 12 kW / 14 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare / Verktygsslid NC-styrd, detalj- och restbitshanteri
ntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, / IEMCA stångladdningsmagasin
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX MS22-8 – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar8 x 22 (24) mm / 10 000 min-1 / 15 kW / 18 Nm
Synkronspindel2 x 22 (24) mm / 10 000 min-1 / 12 kW / 14 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare / Verktygsslid NC-styrd, detalj- och restbitshantering,
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, INDEX stångladdningsmagasin / IEMCA stångladdningsmagasin
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

INDEX MS32-6 – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar6 x 32 mm / 8 000 min-1 / 19 kW / 40 Nm
Synkronspindel2 x 32 mm / 8 000 min-1 / 14 kW / 22 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare / Verktygsslid NC-styrd, detalj- och restbitshantering,
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, INDEX stångladdningsmagasin MBL32-6/3300 / IEMCA stångladdningsmagasin
TillgänglighetKortfristigt tillgängligS

INDEX MS40-6 – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar6 x 40 mm / 7 000 min-1 / 24 kW / 57 Nm
Synkronspindel2 x 40 mm / 8 000 min-1 / 14 kW / 22 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare/verktygsslid NC-styrd, detalj- och restbitshantering,
Utrustning, övrigtUtrustning, övrigt Spåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, IEMCA stångladdningsmagasin
Utrustning, övrigtKortfristigt tillgänglig

INDEX MS40-8 – flerspindlig automatsvarv

Arbetsspindlar6 x 40 mm / 7 000 min-1 / 24 kW / 57 Nm
Synkronspindel2 x 40 mm / 8 000 min-1 / 14 kW / 22 Nm
Konfigurations- möjligheterVerktygsbärare / Verktygsslid NC-styrd, detalj- och restbitshantering,
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, Siemens S 840 D sl, iXpanel, iX4.0-redo, IEMCA stångladdningsmagasin
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

TRAUB TNL20 – längd-/kortautomatsvarv

Huvudspindel, motspindel20 mm / 10 000 min-1 / 5,5 kW / 10,5 Nm
SvarvlängdLång 205 mm/kort 80 mm
Konfigurations- möjligheter(-9 / -9B / -11) 2 / 3 verktygsbärare/frontapparat /bakapparat/B-axel/stöddockslid
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, styrning Traub TX8i-s V8, iXpanel, stångladdningsmagasin/WinFlexIPSplus, iX4.0-redo
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

TRAUB TNL32 – längd-/kortautomatsvarv

Huvudspindel, motspindel32 mm / 8 000 min-1 / 10,7 kW / 32 Nm
SvarvlängdLång 305 mm/kort 127 mm
Konfigurations- möjligheter(-7B / -9 / -11) 2 / 2 verktygsbärare/frontapparat /bakapparat/B-axel/detaljstyrning
Utrustning, övrigtSpåntransportör, KSS, styrning Traub TX8i-s V8, iXpanel, WinFlexIPSplus, iX4.0-redo
TillgänglighetKortfristigt tillgänglig

* Zwischenverkauf und technische Änderungen vorbehalten


Kontaktformulär

Är du intresserad och vill ha en offert?


* these fields are required