Den nya styrningen TX8i-s V8 - redo för industri 4.0

Enkel manövrering, maximal flexibilitet vid programmering och absolut processäkerhet


Fördelarna med detta

 • Enkel och snabb tillverkning, samt optimering av program
 • Programmering vid datorn eller direkt på maskinen med samma funktioner
 • Ergonomisk manövrering med 15” multitouch-skärm
 • Förberedd för industri 4.0 - enkel integrering av maskinen i sitt tillverkningsfält
 • Modernt och intelligent motorkoncept 
 • Extrem hög tillförlitlighet

Programmering & optimering

Snabb och flexibel generering och optimering av program 

 • komfortabel, stöd för klartext NC-satsinmatning i dialogruta, utökat DIN 66025-format
 • grafisk konturinmatning med TRAUB-geometriprocessor förenklar inmatningen vid ofullständiga ritningar genom tydlig beslutsfattningshjälp i dialogrutor
 • omfattande cykler och funktioner
 • förbestämda standardfunktioner som initiering eller kontroll/prövning
 • det krävs endast några få inmatningar för ett helt programavsnitt
 • Säker synkronisering av flera delsystem och paralleller, dynamisk simulering
 • fritt byte mellan dialog och NC-programmering vid generering av ett program

Effektiva fräspaket


Skärbearbetningsstrategier med modern teknologi bidrar till reducering av stycktider och verktygsbanor, genom fräsens ständiga ingripande. Tids-skärbearbetningsvolymen ökas därmed avsevärt. Dessutom ökar verktygets livslängd genom att stålet nyttjas på ett bättre sätt och med mindre belastning på verktyget. Enkel och snabb generering av NC-programmen:

 • Gängfräsning med FRK (konisk och cylinderformad)
 • Spiralformad konturfräsning
 • Trochoidal fräsning
 • Streamline-fräsning (spiralformad fräsning mellan två konturer)
 • Torx-fräsning (T6-T100)

Simulering & kontroll

Via den grafisk-dynamiska processimuleringen kan varje inmatning kontrolleras omedelbart i simuleringen. På så vis kan man starta den och köra framåt och bakåt vid varje position. Även den direkta inmatningen och programoptimeringen inuti simuleringen är möjlig. 3D-simulering och kollisionsprövning i maskinen, eller externt med WinFlexIPS Plus (Tillval):

 • produktionsklara program redan under programgenerering
 • stegvis parallell programmering och simulering möjlig
 • ytterst enkel synkronisering av bearbetningsprocedurer med upp till 4 delsystem
 • Stycktidsberäkning och -optimering redan under programmeringen
 • Planering och optimering av riggningsproceduren i enlighet med den fysiska maskinen
 • 3D-simulering och matematisk kollisionskontroll ger extra säkerhet

Riggning, justering & manövrering

Justerings- och riggningsfunktionerna måste ha optimalt stöd av styrsystemet. Här finns det avgörande förbättringspotential som kontinuerligt påverkar maskinens produktivitet.  TRAUB-styrsystemet TX8i-s V8 ger därmed ett optimalt stöd. Exempelvis verktygsmätning med den optiska TRAUB ATC. 

En objektorienterad grafisk dialog hjälper dig vid justeringen, vilket förkortar riggningstiderna.  Vid inkörning och optimering står alltid omfattande funktioner för programtest (Dry-Run, grafisk simulering, direktingång, setup) och säker inmatning och korrigering av verktygsdata till förfogande. 

Program, axelpositioner och maskinstatusar visas som översikt och viktiga funktioner som t.ex. skärbearbetning av material med huvudspindel och motspindel, detaljens utkastposition, stångposition, detaljhantering eller reststyckeshantering visualiseras på motsvarande vis.


Verktygs- & kollisionsövervakning

Elektronisk snabbtillbakadragning

Elektronisk snabbtillbakadragning - 
den effektiva kollisionsövervakande säkerhetsanordningen är aktiv på alla TRAUB-maskiner:

 • Minimering av maskinskador
 • aktiv motstyrning vid störning
 • Reaktionstid på millisekunder, till följd av intelligenta servon

 

Detaljövervakning TRAUB AWUE (tillval)

 • mycket känslig verktygsbrottskontroll och slitagekontroll
 • inga extra sensorer krävs
 • Live-övervakning – Avvikelser från den aktuella övervakningen till inlärningskurvan visas live

Redo för industri 4.0

Papperslös produktion

 

 

Med TRAUB Remote-Access och TRAUB Messenger (tillval) har du alltid bästa möjliga information om aktuell status för svarvarna i din produktion.

Enkelt anrop och enkel indikering av aktuell maskinstatus och indikation av styrbildskärmen via TRAUB Remote-Access på din surfplatta eller smartphone.

Med TRAUB Messenger får du automatiska meddelanden om de maskinstatusar som du definierat i din produktion, via mail.

Funktioner och gränssnitt som finns som standard i styrsystemet möjliggör enkel integrering av maskinen i det aktuella tillverkningsfältet.    Du kommer snabbt åt tillverkningsinformation, samt kundspecifik användning, och den visas direkt på styrsystemets bildskärm. 

Funktioner för industri 4.0

Standardintegrerad browser för webbapplikationer

Remote Access - Visning på surfplatta & smartphone, visning & manövrering av applikationer via VNC

Riggningsinformation/justeringsblad

Verktygsritningar 

Orderdokumentation och indikation av tillverkningsinformation 

Egna dokument

Anvisningar & funktionsdokumentation 

Notisfunktion, t.ex. sparandet av information

Offert förfrågan
Ni kommer få ett svar ifrån INDEX-TRAUB Nordic AB

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Broschyr

TRAUB TX8i-s V7

Styrsystem TX8i-s V7 - i4.0 ready
Ladda ner
pdf 841 KB
Ladda ner
pdf 949 KB
Ladda ner
pdf 914 KB