INDEX Spånbrytningsmjukvara


Lösningen för optimal spånbrytning

Den nya cykelintegrerade spånbrytningsprogramvaran INDEX ChipMaster sätter nya måttstockar för er tillverkning. Den optimerar
spånbrytningen vid variabel matning. Oberoende av material (t.ex. aluminium, icke-järnmetaller, ädelstål, titan) i era arbetsstycken
varvtalen och arten av bearbetning i maskinen – INDEX ChipMaster är lösningen för ekonomiskt optimerade
svarvoperationer.
Den nyutvecklade programvaran kan utan problem installeras i era INDEX-svarvar med aktuella Siemens-styrsystem
och vid behov kompletteras med i efterhand. Fråga er tekniska konsult.


Fördelar

  • Stycktidsoptimerad spånbrytning
  • Mindre kassation
  • Färre oplanerade ingrepp av maskinoperatören eller underhållspersonalen
  • Ökning av verktygens livslängd
  • Högre produktivitet och processäkerhet
  • Kundspecifikt parametreringsbar och anpassningsbar
  • Kan användas på INDEX en- och flerspindliga maskinen, komplettering i efterhand möjlig (beroende på styrsystem)
  • Kostnadsgynnsam lösning

Med INDEX ChipMaster

Utan INDEX ChipMaster

Nedladdningar

pdf
pdf
pdf
Broschyr

Chipmaster INDEX

Ladda ner
pdf 106 KB
Ladda ner
pdf 104 KB
Ladda ner
pdf 109 KB