Maskinöversikt fleroperationssvarv med slipkapacitet

 

INDEX fleroperationssvarvar med slipkapacitet förenar fördelarna med svarvning och slipning, såsom kortare produktionstid, högsta kvalitet och hög processäkerhet. Dessutom vinner maskinerna på maskinkonceptets styvhet, vilket av tradition är utformat för höga produktionskrafter vid svarvning och fräsning och garanterar toleranser under slipning ner till minsta μ.

Välj önskad fleroperationssvarv med slipkapacitet