Tillbaka till översikten

Med teamarbete till världstoppen


1 från 4

W&H är en av de ledande tillverkarna inom odontologiska precisionsinstrument och -maskiner. Viktiga framgångsfaktorer är produktionsinnovationer, men även en innovativ företagsstruktur med teamarbete och en dagsbehovsmodell. De högkvalificerade medarbetarna har dessutom en maskinpark till sitt förfogande som möjliggör tillverkning av högintegrerade komponenter.

Den som besöker W&H fabriken i österrikiska Bürmoos nära Salzburg möts först och främst av den öppna, vänliga atmosfären. Den moderna, ljusa arkitekturen, som domineras av glas hintar om att man befinner sig i en lite speciell industrimiljö. För W&H-gruppen går sin egen väg som utvecklare och tillverkare av odontologiska precisionsmaskiner och -instrument – och det med stor framgång. Företaget, som grundades 1890 i Berlin och flyttade till Bürmoos 1944, som sedan 1958 varit i familjen Malatas ägo, har i dag omkring 1 000 medarbetare i hela världen. Hos alla finns ”familjetanken”, med värden som engagemang, uppskattning och förtroende fast förankrade. Företaget befrämjar hög motivation genom ett välfungerande teamarbete och en platt organisation.

Den aktuella W&H-produktpaletten innefattar instrument för tandrestaurering, proteser och maskinell rotkanalbehandling, samt kirurgiska hand- och vinkelstycken för insättning av implantat, samt tillhörande drivenheter. Utöver detta tillverkar företaget maskiner som Air-Scaler och Piezo-Scaler, som har professionella profylaktiska funktioner. W&H har dessutom instrument och maskiner för hygien och vård, samt för odontologiska laboratorier. Ett brett produktutbud som till 95 procent exporteras – till över 110 länder. Därför finns det, vid sidan om tillverkningen i Bürmoss och i italienska Brusaporto, i dag 19 dotterbolag i de viktigaste länderna i Europa, Asien och Nordamerika.
 

Motivation föder innovation

Under de senaste 40 åren har W&H lyckats ta fram ett stort antal innovationer. Varje år registreras flera patent som möjliggör bekvämare och effektivare odontologiska behandlingssätt. Redan år 1979 lyckades W&H integrera ett fastspänningssystem med tryckknapp i en vinkelväxel med turbin, vilket möjliggjorde enkelt instrumentbyte. En mer sentida milstolpe: År 2007 introducerade W&H som första tillverkare i världen steriliserbara LED-lampor, som kan integreras odontologiska instrument.

Roman Gratzer, som ingår i företagsledningen, förklarar: ”Det är inte enbart under produktutvecklingen som vi riktar in oss på våra kunders behov. Tänkandet hänger med ända till den uppföljande servicen, där vi försöker stå vid användarens sida på ett snabbt, kompetent och tillförlitligt vis.” 

Bakom alla innovativa produkter finns en mångsidig företagsmodell med en alldeles särskild organisation. Teamstrukturen är nära nog unik, eftersom den består av ett tvärsnitt från alla avdelningar i företaget, från ledningen till produktionen. De flesta av de 625 medarbetarna på den centrala tillverkningsorten arbetar i mindre team där det ingår maximalt sju personer. De styr och sköter sig i stor utsträckning själva – utan teamledning. 

Roman Gratzer ansvarar för tillverkningen och området ”engineering” inom företagsledningen. Han förklarar: ”Vi har totalt 23 team inom tillverkningsområdet och för dem har jag endast en rådgivande funktion, eller så finns jag där om det uppstår problem. De arbetar som små profitcentrum, hanterar de kostnader som uppstår, om arbetsdelningen, om maskinerna och utrustningen, beställer material och reservdelar – de ansvarar således helt och hållet för sitt fält.”

Det kräver att varje medarbetare har hög kompetens, såväl social som teknisk sådan. ”Men det fungerar”, bekräftar Roman Gratzer, ”även om det naturligtvis har tagit tid att utveckla metoden. Om andra företag skulle vilja kopiera vår modell från en dag till nästa så skulle det inte fungera.”

Det förhåller sig på ett liknande sätt med W&H-produkterna. ”En finslipning av varje enskild komponent är det bästa kopieringsskyddet”, tycker Roman Gratzer. För även inom odontologiteknik är konkurrensen stor, då särskilt från låglöneländer. W&H sätter emot med innovation på högsta nivå som bygger på medarbetarnas mångåriga know-how.

Ett exempel: Vi behandling av karies i tandemaljen kan tandläkaren använda olika W&H-produkter. Antingen använder hon den luftdrivna turbinen, som driver verktyg med upp till 380 000 v/min, eller så tar hon en hand- och vinkelväxel med mekanisk drivning, som med hjälp av två växlar med kullager uppnår 200 000 v/min. Varje maskin innehåller mycket små precisionsdetaljer, som ställer en hel del krav på tillverkningen.

För att bemästra detta sätter W&H sin tillit till topputbildade medarbetare, som ofta studerat inom den egna verksamheten. De har en maskinpark som består av omkring 120 CNC-maskiner för svarvning, fräsning, slipning, trådskärning, laserskärning, lasersvetsning och hening. Det första arbetssteget är ofta svarvning. Det utförs med bland annat 30 TRAUB-maskiner i produktionshallen. Roman Gratzer fortsätter: ”Redan på 1970-talet hade vi Traub-maskiner i produktionen. Nu för tiden återfinns endast moderna maskinserier, som TNL12, TNL26 och sedan en tid tillbaka också TNL18 och TNL32.” Den första TRAUB-längdautomatsvarven TNL12 levererades 2005, testades ingående, och godkändes. Även service ingick i bedömningen, för anläggningens driftsäkerhet måste vara så hög som bara möjligt. Den uppföljande servicen är därför av stor vikt. ”Bra hotline, snabb leverans av reservdelar och kompetent servicepersonal”, är de aktuella preferenserna för den tekniska chefen på W&H. ”TRAUB kunde leverera på detta område på samma sätt som på det tekniska. Maskinerna är mycket exakta, tekniken är enastående.”
 

Medarbetare och maskiner på toppnivå

Och det som W&H:s skärbearbetningspersonal nyttjar maskinerna till är otroligt. De uppnår en exakthet på 4–5 μm vid svarvning. Om det behövs så kan det bli ännu mer exakt: På en viss del är toleransen enligt ritningen 3 µm, vilket också upprätthålls – från stång till serie. Precisionen upprätthålls utan fortsatt efterbearbetning, även om detaljen genomgår ytterligare en härdningsprocess.

Vilken maskin som används för bearbetning av en särskild komponent beror på komponentens längd och dess geometri. Eftersom de flesta komponenterna kräver såväl svarvning som fräsning har nästan alla svarvar hos W&H också fräskapacitet. Roman Gratzer ser här ytterligare en styrka hos sin leverantör TRAUB, eftersom maskinerna klarar av det erforderliga fräsningsarbetet utan problem. I framtiden ska man uteslutande koncentrera sig på maskiner som förutom de linjära axlarna X/Y/Z också har en B-axel. ”Detaljerna får allt mer komplexa geometrier”, säger Roman Gratzer. ”Våra produkter måste vara små, så att tandläkaren kan hålla dem i handen. På så vis integreras allt fler funktioner i det begränsade utrymmet. Det kräver olika borrningar i en mängd olika vinklar, vilket endast är möjligt att utföra på ett rimligt sätt med en B-axel.
 

Exakt tillverkning

Nu tillverkar inte W&H precisionskomponenter i stora serier, tvärtom. Man eftersträvar främst att producera i mindre serier. För det första vill man ha så små cirkulerande och lagerförda bestånd som möjligt och för det andra kan företaget då snabbt reagera på förändrade marknader eller lagstadgade normer.

W&H är förberedda i och med sin så kallade dagsbehovsmodell. Det innebär att produkterna byggs från enskilda delar, testas, förpackas och skickas under en dag. Det finns inget större mellanlager. Alla sålda delar nyproduceras snarare i korta intervall. En sådan exakt tillverkning, lönar sig emellertid endast om stopptiderna kan förbli korta. Roman Gratzer hänvisar återigen till sina högkvalificerade medarbetare i tillverkningen, som utför en mängd olika arbetsutgifter för att undvika tidskrävande överlämningar och gränssnitt. De får ritningar från utvecklaren och kommunicerar direkt med henne/honom. De fungerar som programmerare, riggare och operatörer. Det är till och med så att varje medarbetare sköter om sin maskin och ansvarar för området runt den. Dessutom lägger medarbetaren in verktygen. W&H har en särskild verktygstillverkningsavdelning, där specialverktyg med flera funktioner tillverkas, vilket bidrar till snabbare detaljtillverkning.

Medarbetaren ansvarar också för kvaliteten på de delar hon/han producerat med maskinen. Roman Gratzer förklarar: ”Vi har ingen kvalitetssäkringsavdelning som testar och kontrollerar alla detaljer. Var och en kontrollerar sitt arbete, tills detaljen levereras till monteringsavdelningen. Först i den kontroll som sker där kontrolleras de färdigmonterade slutprodukterna, som sedan levereras till kunden.”

Tillbaka till översikten