Tillbaka till översikten

Goda följeslagare


1 från 2

Bara några år efter grundandet av INDEX-Werke år 1914 började kund/leverantörsförhållandet mellan tillverkaren av svarvade detaljer Laubscher och INDEX. Under den långa tiden har det uppstått ett förtroendefullt partnerskap mellan de två företagen, vilket går ända till utvecklingen av nya maskiner – till fördel för båda företag.
 

Känner du till någon självständig tillverkare av svarvade detaljer som varit i branschen sedan 1846? Svaret är: Företaget Laubscher Präzision AG i Täuffelen vid Bielsjön. Laubscher är med sina 168 år Schweiz äldsta, oberoende företag inom sin sektor och ett av de första industriföretagen över huvud taget. Och eftersom det inte fanns några passande svarvar att köpa i mitten av 1800-talet fick Laubscher bygga dem själva. Men snart,  omkring år 1900, hade Laubscher slutat bygga maskiner och koncentrerade sig helt på att producera svarvdetaljer, som på den tiden främst gick till urmakarindustrin i den schweiziska kantonen Jura. Laubschers exakta svarvstycken var och är eftertraktade – även inom andra branscher, som får sina behov tillfredsställda med hjälp av leverantören i Täuffelen. Laubscher blev bland annat världsetta inom tillverkningen av grammofonnålar för ”78-varvare”. Ytterligare framgångssagor utgör produkter som cirkelnålar och på 1970-talet delar för mekaniska skriv-, räkne- och bokföringsmaskiner.
 

Precision och tillförlitlighet

Tiderna förändras, så även produkterna. I dag levererar Laubscher en mängd svarvstycken för hydraulkomponenter för bygg- och jordbruksmaskiner, dessutom låscylindrar för dörrar och – det viktigaste benet – precisionssvarvdetaljer för medicinska produkter. En väsentlig konstant i produktprogrammet är fortfarande små, mycket exakta detaljer för klockor: Skruvar, fjäderhus, lynetter och tryckdon utgör i dag omkring 30 procent av omsättningen. Alla kunder förväntar särskilt hög precision av Laubscher. Toleranserna är nere på µm. Manfred Laubscher, teknisk chef, berättar: ”En tolerans på 1/100 är för mycket för oss. Standardtoleranser ligger snarare runt 6 µm. Vid behov – som exempelvis för det lilla runda fjäderhuset – uppnår vi exaktheter på mindre än 4 µm.” Ett företag som har funnits i 168 år satsar på hållbara värden och affärsrelationer. Grunden för detta ser Manfred Laubscher i företagets tillförlitlighet: ”Det är mycket viktigt för oss att leverera beställda delar med den erforderliga kvaliteten, på avsedd tid och till det satta priset. Det vet alla medarbetare inom sig.” Ytterligare en nyckel till framgång är det know-how som genom åren har växt fram hos personalen, som om och om igen lyckas med det ”omöjliga”, säger Manfred Laubscher och småler belåtet. ”Det är en grundförutsättning för ständigt försprång genom hög precision och kvalitet.”
 

Bästa förutsättningar 

Hos Laubshcer passar hela processkedjan  – från klimatet i tillverkningshallen, via de verktygsmaskiner som används, ända till användningen av korrekt verktyg och kylsmörjmedel. En blick in i de moderna produktionsbyggnaden räcker för att fastställa vilka maskiner som spelar en central roll i produktionsprocessen: Automatsvarvar INDEX. Det stora antalet installerade INDEX- och TRAUB-maskiner  – i dag omkring 40 –  låter ana att relationerna mellan Laubscher och INDEX är väldigt goda.

"INDEX MS16 är en maskin som fungerar enligt marknadens krav. "

Kontinuiteten är den väsentliga egenskapen. Manfred Laubscher igen: ”Jag minns från min farfar hur det började. Den första INDEX-maskinen köpte Laubscher på 1920-talet, en INDEX 12. Min farfar hade upptäckt den under en resa i Tyskland och rekommenderat företagsledningen att de borde köpa den. Laubscher köpte kortsvarven från INDEX, eftersom maskinen hade ett antal fördelar gentemot vanliga längdsvarvar. Den levererades via järnväg och sedan häst och vagn.” Efter 1945 ökade Laubscher sitt samarbete med INDEX. Svarvar av typen INDEX 18, C29 och ER införskaffades. När CNC-tekniken kom var Laubscher först något reserverade. Manfred Laubscher minns tillbaka: ”Vi var inte direkt kända som någon innovationsmotor. Men det har ändrats radikalt. I dag händer det att vi köper in maskiner när de ännu bara existerar på ritbordet.”
 

Stor lönsamhet

Investeringen i INDEX ABC-serie år 1994 blev en milstolpe. Med denna CNC-produktionsautomatsvarv kunde man sänka produktionstiderna avsevärt. För en ABC-maskin – som än i dag ingår i INDEX produktprogram – möjliggör bearbetning med upp till tre verktyg samtidigt. Manfred Laubscher är entusiastisk än i dag: ”Det var en sensation, och vi var bland de första som investerade i denna teknik. Vi tog ett stort kliv framåt.” Ytterligare en hörnpelare i Laubschers framgångssaga sattes när företaget började med flerspindlig svarvbearbetning 1998. ”Vi var avvaktande inför den här tekniken”, förklarar Manfred Laubscher, ”andra svarvdetaljstillverkare låg flera år före oss. Men det ändrade sig plötsligt när INDEX kom med sina kompletta flerspindliga CNC-maskiner och vi såg MS32C som en chans och beställde den.” Liksom vid de flesta affärerna mellan Laubscher och INDEX var också företaget Springmann Werkzeugmaschinen, från Neuchatel i Schweiz, med. Försäljningschefen Philippe Dubois förklarar: ”Springmann är sedan 1920 företaget INDEX exklusiva agent i Schweiz. Vi kunde därmed hjälpa Laubscher vid införandet av INDEX flerspindliga automatsvarvar. Det var ett stort och vågat steg för Laubscher, dels för att maskinen, med 32 mm stånggenomgång egentligen var för stor för Laubschers typiska detaljer, som alla låg på under 10 mm i diameter.”
 

Mer än bara ett kund/leverantörs- förhållande

Klivet in i den flerspindliga bearbetningen var samtidigt en början på ett tätare förhållande. Under de många åren hade de två företaget – och de människor som står bakom dem – lärt känna och börjat gilla varandra. Dessutom kan Manfred Laubscher marknaden för svarvstycken och vad som krävs av maskinerna bättre än de flesta. Det lönar sig alltid att lyssna på honom. Det är alltså inte så konstigt att INDEX, på Manfred Laubschers initiativ, började utveckla en liten flerspindlig maskin – INDEX MS16C. Manfred Laubscher igen: ”Marknaden rör sig tydligt mot mindre och mer komplexa detaljer. Inom medicintekniken ökar användningen av operationstekniker med minimal påverkan för patienten. Därför måste maskinerna till viss del vara mycket små, men också mycket exakta.” Eftersom han vet precis vad detaljerna får lov att kosta kan han ta fram ett godtagbart pris på maskinen utifrån detta. Dessa tankar integrerades i INDEX MS16, och en av prototypmaskinerna testades innerligt av företaget i Täuffelen. Även andra tillverkare av svarvade detaljer fick snart upp ögonen för MS16. Under sin tid som ordförande i den internationella föreningen för svarvdetaljsbranschen år 2012 hade Manfred Laubscher många kollegor på besök i sitt företag. Han förklarar: ”Våra besökare var överens om att INDEX MS16  är en maskin som marknaden behöver – och en god grund för framtida samarbete mellan Laubscher och INDEX.”
Tillbaka till översikten