INDEX hyrmodell

Flexibel för er framgång

Ni behöver en maskin för er produktion, för att beredställa extra tillverkningskapacitet? Ni vill kortfristigt genomföra en uppdragsrelaterad produktionsökning, men skona er likviditet när detta görs? I snabbt föränderliga tider då tillverkningsföretag måste agera alltmer flexibelt, står INDEX-Gruppe till förfogande som stark partner vid er sida. Dra även ni nytta av vår smarta maskinuthyrningsmodell.


Era fördelar

  • Högsta flexibilitet för en kortfristig projektrelaterad kapacitetsökning
  • Planeringssäkerhet genom transparenta och fasta hyresbetalningar, minsta hyrtid 12 månader
  • Tekniskt försprång genom nyaste INDEX-teknik
  • Inklusive köpoption för övertagande av maskinen möjlig

Den prestation vi erbjuder

  • Minsta hyrtid 12 månader
  • Tjänsteprestationer (transport, driftsättning, utbildning etc.) är inga beståndsdelar av uthyrningen och faktureras separat
  • Arbetsstyckeberoende tillbehör (spänndon, verktygshållare etc.) debiteras separat och kan inte tas tillbaka
  • Övertagandeoption – för max. 27 månader sker en kreditering av tidigare fasta delar av hyresbetalningen från köppriset

Tala med oss om aktuella gällande hyresvillkor.

HÖGSTA FLEXIBILITET

För en kortfristig projektrelaterad
kapacitetsökning

PLANERINGSSÄKERHET

Transparenta och fasta hyresbetalningar,
minsta hyrtid 12 månader

TEKNISKT FÖRSPRÅNG

Nyaste INDEX-teknik

KÖPOPTION

Övertagande av maskinen möjlig


Nedladdningar

Hittade inga inmatningar.