Integritet

Företagen inom INDEX-gruppen uppskattar ditt intresse för produkterna och ditt besök på denna webbsida Skyddet av personuppgifter är viktigt för oss och vi vill informera om varför vi samlar in dina uppgifter när du besöker vår webbsida.

 

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Inga personuppgifter samlas in när du besöker vår webbsida. Vår webbserver registrerar namnet på din internetleverantör, den sida från vilken du länkades till oss och de sidor du faktiskt besöker. Denna information utvärderas i statistiska syften. Dina personuppgifter varken samlas in, sparas eller bearbetas. Personuppgifter lagras endast om du godkänt det, exempelvis genom att du skickat ett e-postmeddelande till oss eller fyllt i ett kontaktformulär. För att undvika missbruk skickas din information till oss i krypterad form.

 

Specifikation av användning och vidarebefordring av personuppgifter och syfte

Alla personuppgifter som samlats in under besök på INDEX TRAUB webbsidan behandlas enligt lagbestämmelser för personuppgiftsskydd och används inte i något annat syfte än det du angivit. 

 

Informationsfrihet

På skriftlig begäran informerar vi dig om vilka personuppgifter som lagrats av oss i enlighet med gällande lag.

 

Säkerhet

INDEX-gruppen använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi har kontroll över mot oönskad eller oavsiktlig manipulering, förlust, förstöring och obehörigas åtkomst. Våra säkerhetsprocedurer förbättras ständigt, allteftersom ny teknik blir tillgänglig. Om du har frågor angående bearbetning av dina personuppgifter kan du kontakta vår datasäkerhetsansvarige, som också finns tillgänglig för frågor, förslag eller klagomål.

 

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen