Tekniska utbildningar

Utbildningens längd: 3 år


Till FÖRUTSÄTTNINGARNA för alla dubbelstudier hör god fattningsförmåga, uthållighet, disciplin och ansvarskänsla, samt god inlärningsförmåga. Även laganda och ett grundläggande intresse för digitala processer och ekonomiska sammanhang är viktiga.


Maskiningenjör (B.Eng.)

Konstruktion och utveckling

Maskinkonstruktionsutbildningen med inriktning på konstruktion och utveckling fokuserar på att utveckla förmågan att skissa fram idéer, utveckla och konstruera maskin- och komponentkoncept, samt vidareutveckla produkter. Under det första studieåret förmedlas grundläggande tekniska färdigheter och kunskaper, t.ex. att göra tekniska ritningar, metallteknik, materialteknik och maskinkunskap. Under det andra utbildningsåret introduceras studenterna i olika områden inom produktion, arbetsplanering och konstruktion under det ingenjörsmässiga arbetet och kunskaperna från det första året fördjupas ytterligare. Under det tredje och sista utbildningsåret ligger fokus på självständiga uppgifter inom olika utvecklings- och konstruktionsområden. Teoretiskt innehåll som utvecklingsteknik eller simuleringsteknik visar en tydlig riktning. 

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör god förståelse för matematik och fysik, förmågan till logiskt tänkande och spatial förmåga. Lika viktigt är ett ökat intresse för tekniska processer och kreativitet.

Möjliga ARBETSPLATSER för våra utexaminerade är bland annat testavdelningar, forskning och utveckling och uppdrags- eller verktygshållarkonstruktion eller kvalitetsavdelningar.

Ekonomiingenjör (B.Eng.)

Ekonomiingenjörsprogrammet har en grund som består av maskinkonstruktion och företagsekonomi. Grundutbildningen sker i företaget med fokus på mekanik, materiallära och maskinkunskap, samt företagsprocesser. Inom det företagsekonomiska området ligger fokus på juridik, informatik och språk. Senare följer fördjupningar inom produktion och logistik eller internationell marknadsföring och teknisk försäljning. För att främja kommunikationsförmågan med utländska kunder och partners erbjuds ytterligare kurser i språk.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör god förståelse för matematik och fysik, ett intresse för tekniska processer samt spatial förmåga. Lika viktigt är laganda och intresse för ekonomiska sammanhang.

Möjliga ARBETSPLATSER för våra utexaminerade finns inom nästan alla ekonomiska och tekniska företagsområden. Bland annat inom försäljning, teknisk controlling, produkt- och projekthantering, inom materialekonomi eller HR.

Maskiningenjör (B.Eng.)

Produktionsteknik

Tillverkningsteknik som den viktigaste delen av värdekedjan och tillhörande montering av maskiner och anläggningar – programmet maskinteknik, inriktning produktionsteknik. Vilka produktionsfaktorer är avgörande? Hur uppnår man alla produktionsmål? Vilka produktionssystem passar vilket användningsområde? För att hitta passande svar genomgår studenten en grundutbildning inom ämnen som tillverkningsteknik, konstruktionslära eller informatik och en specificering mot produktionsprocesser eller produktionsteknik, vilket ger passande verktyg.

INDEX ger studenten ett avvägt och skräddarsytt utbildningsprogram på något av de många områdena inom spånbearbetning så väl som inom maskin- och komponentmontering. En omfattande introduktion till mekanik bildar basen. Du kommer att ha användning av dina nya kunskaper senare vid praktiska arbeten inom planering och styrning av tillverknings- och monteringsprocesser, integration av nya tekniker och utförandet av nya processer.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör god förståelse för matematik och fysik, förmågan till logiskt tänkande och spatial förmåga. Lika viktigt är ett ökat intresse för tekniska processer och organisation.

ARBETSPLATSER för våra utexaminerade är bland anat projekthantering, produktionsplanering och -styrning, samt utveckling och konstruktion.

Elektroteknik (B.Eng.)

Automatisering

Utbildningen inom elektroteknik med fackinriktningen automatisering omfattar övergripande tekniska grunddiscipliner som matematik, informatik, reglerteknik, mätteknik samt fackämnen inom områdena automatiseringssystem, mikrodatorteknik, sensorer/ställdon och teknisk management. För att främja kommunikationen med utländska kunder är en del av kurserna vid DHBW Stuttgart på andra språk.

En tyngdpunkt i den företagsinterna utbildningen är styrteknik. Här betraktas funktionen och det intelligenta samspelet mellan enskilda komponenter i delvis mycket komplexa och mycket olika anläggningar. Ämnen som systemprogrammering, styrning av maskinens intelligens, utveckling av tekniska processer och användning av datorsystem i anläggningar är i fokus under denna utbildning.

De förmedlade kunskaperna förmedlar kvalifikationer till studenterna för självständig medverkan i elektrotekniska projekt, bearbetning av olika styrteknikämnen eller test av nya tekniska komponenter på maskiner och anläggningar.

Vi som innovativt företag erbjuder en yrkesnära kvalificering och hjälper våra studenter att ta målinriktade beslut och att medverka till företagsutvecklingen på ett ansvarsfullt sätt.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör ett genuint intresse för naturvetenskap och datorteknik, förståelse för matematik och fysik, samt glädjen att lösa komplicerade frågeställningar.

Möjliga ARBETSPLATSER för våra utexaminerade är inom fokusområdena styrteknik, utveckling och konstruktion och inom produktionsplanering.


Wie wir mit eingehenden Bewerbungen umgehen und welche Schritte ein Bewerber durchläuft, haben wir auf der Eingangsseite für Schüler und Schulabgänger dargestellt. Mehr erfahren!​​​​​​​​​​​​​​