Teknisk produktdesigner

Maskin- och anläggningskonstruktion

Utbildningstid: 3,5 år


Teknisk produktdesigner är en viktig länk mellan konstruktion, planering och tillverkning. De preciserar idéer och utkast från konstruktörer och utvecklare och utarbetar dessa på ett normenligt vis.

Studenterna lär sig konstruktion med 3D-CAD-program och modellerar exakta och logiskt uppbyggda komponenter på datorn. De gör teknisk korrekta och måttsriktiga ritningar.
Kunskaper om material och tillverkningsmöjligheter med möjliga toleranser och passningar hör tillsammans med kunskaper inom monteringsteknik, elektroteknik och styrteknik till utbildningens innehåll.

Under de första utbildningsåren genomgår en teknisk produktdesigner en sex månader lång mekanisk utbildning med kompletterande inblick i en mängd produktionsområden och utökar därmed sin kunskap inom produktionsprocesser och maskinkomponenter.


Med hjälp av modern IT-utrustning lär de sig erforderliga grundläggande kunskaper i en ung miljö. De befäster sina nyvunna kunskaper med hjälp av enklare verkliga tekniska projekt, med handledning av läraren på utbildningens tekniska kontor. 

De får den första kontakten och det första utbytet med angränsande områden, utvecklar och planerar sina idéer och omsätter sedan dessa.
Allt de har lärt sig ger den kompetens de behöver för nästa fas, där det gäller att skapa CAD-modeller och tekniska ritningar utifrån konstruktörernas idéer. Dessa ritningar och modeller krävs för detaljtillverkningen och inom monteringen av anläggningar och maskiner.
Dessa kunskaper kommer också till användning vid skapandet av datorsimulationer, vid 3D-utskrifter eller vid utförandet av tekniska beräkningar.


ARBETSPLATSER som teknisk produktdesigner står områdena forskning och utveckling, uppdragskonstruktioner, konstruktion av driftresurser eller verktygshållarkonstruktion till förfogande. Arbete inom teknisk dokumentation eller CAD-handledning är inte heller uteslutet.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör god spatial förmåga, logiskt tänkande, matematiska kunskaper och teknisk förståelse samt god finmotorik. Lika viktigt är laganda, öppenhet och gott framträdande, god kommunikation, förmågan att koppla samman idéer och glädje inför arbete med dator- och användningssystem.

FRAMTIDSUTSIKTER: Specialisering inom fluid-, elektro- eller andra kompetensområden som plåtbearbetning eller inom produkthantering.

MÖJLIGHETER TILL VIDAREUTBILDNING: Industritekniker. Maskinbyggtekniker. Konstruktör. Civilekonom. Bachelor of Engineering (B. Eng.).

Efterföljande användningsmöjligheter: Konstruktör inom utveckling eller konstruktion. Projekthandläggare för automatiserings- eller produktionsteman. Karriärsbyte till affärsområden som försäljning eller materialekonomi med teknisk bakgrund.


Wie wir mit eingehenden Bewerbungen umgehen und welche Schritte ein Bewerber durchläuft, haben wir auf der Eingangsseite für Schüler und Schulabgänger dargestellt. Mehr erfahren!​​​​​​​​​​​​​​