Mekatroniker

Industrimekaniker & industrielektriker

Utbildningstid: 3+1 år


Mekatroniker arbetar inom montering och underhåll, samt inom service. De är länken mellan mekaniken och elektroniken. De bygger och monterar elektriska, pneumatiska, hydrauliska och mekaniska komponenter och system. Till arbetsområdet hör installation och kontroll av hård- och mjukvarukomponenter. De startar mekatroniska system, manövrerar anläggningar, programmerar, samt utför underhåll på, dessa. Kvalitetssäkring och arbetssäkerhet är ständigt närvarande.


På grund av komplexiteten hos våra maskiner och det stora antalet mekaniska komponenter för våra produkter och den ständigt ökande teknologiska vidareutvecklingen och digitaliseringen har vi skapat ett bredare utbildningsutbud.

**  Mekatroniker- modell hos INDEX:

Alternativmodellen till mekatroniker hos INDEX i form av en kortare utbildning till industrimekaniker och anslutande förkortad utbildning till industrielektriker har visat sig lönsamt redan i den andra omgången.

Båda statligt godkända utbildningsyrken kan man slutföra på bara 4 år.


Redan under utbildningen till industrimekaniker erhåller man specialkvalificeringen "elektriker för särskilda arbetsuppgifter" och får därmed redan tidigt kunskaper och färdigheter inom detta specifika område.

När den till ett år förkortade utbildningen till industrielektriker har avslutats har studenten en djuplodande mekanisk utbildning och dessutom en fullvärdig och statligt godkänd elutbildning med alla behörigheter hos en elektriker.


ARBETSPLATSER våra kombinerade specialister inom industriteknik och industriell har fokus på maskinmontering och inom refit-området (specialmaskinkonstruktion och uppdatering av begagnade maskiner).

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör matematisk förmåga, logiskt tänkande, spatial förmåga, finmotoriskt hantverkskunnande och teknisk förståelse. Lika viktigt är laganda, ansvarskänsla, inlärningsförmåga, uthållighet, noggrannhet och koncentrationsförmåga.

FRAMTIDSUTSIKTER: Servicetekniker med kundkontakt, justering av kundmaskiner eller inom idrifttagning och underhåll.

MÖJLIGHETER TILL VIDAREUTBILDNING: Mästare. Tekniker. Civilekonom. Bachelor of Engineering (B. Eng.).

Efterföljande användningsmöjligheter: Justeringsmedarbetare inom den tekniska försäljningen eller rådgivare inom området verktygshållare. Arbetsplanerare inom arbetsförberedelser. Projekthandläggare för automatisering eller implementering av nya tillverkningstekniker. Integration av industri 4.0. Produktionsledare. Konstruktör inom mekanik och el. Karriärsbyte till affärsområden som materialekonomi som teknisk inköpare.


Wie wir mit eingehenden Bewerbungen umgehen und welche Schritte ein Bewerber durchläuft, haben wir auf der Eingangsseite für Schüler und Schulabgänger dargestellt. Mehr erfahren!​​​​​​​​​​​​​​


Välj yrkesbanan Industrimekaniker om du tänker ansöka!