Industrimekaniker

med specialisering "elektriker för särskilda arbetsuppgifter"

Utbildningstid: 3,5 år


Industrimekaniker arbetar inom den industriella produktionen. Deras arbetsområde innefattar inte bara detaljtillverkning genom spånbearbetning med datorstyrda svarv-, fräs- och slipmaskiner, utan också montering av tekniska anläggningar och system eller komponenter, samt underhåll och reparation av tekniska komponenter i maskiner och anläggningar.

Denna bredd utökas ytterligare genom den elektriska specialiseringen, som gör abstrakt tänkande i logiska sammanhang ihop med självmotivering absolut nödvändigt. Industrimekaniker på INDEX arbetar senare med stort ansvar och en komplex och komplicerad produkt, vilket gräver en bred och grundlig utbildning.

I början av utbildningen ligger fokus på ihållande mekaniska grundfärdigheter inom manuell och maskinell tillverkning. Tyngdpunkterna här är specialiserat utförande med fokus på måttsnoggranhet och kvalitet.


Redan under det första utbildningsåret ansluter vi till verkligheten med hjälp av verkliga produktionsuppdrag. Komponentmonteringen som ingår i utbildningen ger industrimekanikern möjligheten att medverka direkt i processerna. Här hanteras ytterligare monterings- och sammanfogningsteknik, logistiska och organisatoriska ämnen.

Du följer processen från kontroll av den tekniska dokumentationen, material kontrolleras mot förteckningar från början och är med på möten kring tekniska lösningar med konstruktionsavdelningen. Du monterar komponenten, kontrollerar funktionen och avslutar processen med leveransen av uppdraget.


Från mitten av utbildningens andra år lär du dig genom att delta i en mängd olika områden inom produktionen.

Specialkvalificeringen med en praktikdel inom elsystem på minst 12 veckor och extraundervisning på yrkesskolan har studenten chansen att prova på och utveckla detta område. Samtidigt utvecklar du en känsla för risker med och kring el.


ARBETSPLATSER för våra industrimekaniker är främst inom montering av maskiner, komponenter och anläggningar eller verktygshållarmontering. Men det finns också möjlighet till arbete inom mekaniskt underhåll, samt detaljtillverkning med CNC-maskiner inom ramen för tvåskiftsarbete.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör matematisk förmåga, logiskt tänkande, spatial förmåga, finmotoriskt hantverkskunnande och teknisk förståelse. Lika viktigt är laganda, ansvarskänsla, uthållighet och noggrannhet.

FRAMTIDSUTSIKTER: Justering av kundmaskiner i justeringsverkstaden. Utförandet av svarvtester hos kunder inom vårt demonstrationscentrum. Deltagande som maskinoperatör på maskinmässor.

MÖJLIGHETER TILL VIDAREUTBILDNING: Vidareutbildning till industrielektriker** (1-årig)
Mästare. Maskintekniker. Civilekonom; Bachelor of Engineering (B. Eng.).

Efterföljande användningsmöjligheter: Justeringsmedarbetare inom den tekniska försäljningen eller rådgivare inom området verktygshållare. Arbetsplanerare inom arbetsförberedelser. Projekthandläggare för automatisering eller implementering av nya tillverkningstekniker. Integration av industri 4.0. Produktionsledare. Konstruktör inom mekanik och el. Karriärsbyte till affärsområden som materialekonomi som teknisk inköpare.


**  Mekatroniker- modell hos INDEX:
Alla industrimekaniker med bra betyg och som arbetat bra inom företaget, samt de som utbildas inom andra yrken har möjligheten att avsluta utbildningen i förtid, redan efter 3 år.
Man är behörig att fortsätta en utbildning som industrielektriker i förkortad form, från två till ett år, efter att man har genomgått den tidigare erbjudna specialkvalificeringen inom el. Därmed får industrimekanikerna en djuplodande mekanisk utbildning och en fullvärdig och statligt godkänd elektrisk utbildning med alla behörigheter hos en elektriker.
De är mycket välutbildade och kan som anställda utföra en mängd olika arbeten och kan jobba inom service hos kunden. Annars är de också välsedda i justeringsverkstaden eller i idrifttagningen i produktionen.


Wie wir mit eingehenden Bewerbungen umgehen und welche Schritte ein Bewerber durchläuft, haben wir auf der Eingangsseite für Schüler und Schulabgänger dargestellt. Mehr erfahren!