Elektrotekniker för automatiseringsteknik

Utbildningstid: 3,5 år


Elektrotekniker för automatiseringsteknik installerar elektroniska komponenter i CNC-maskiner. De justerar maskiner och deras drivsystem, tar hand om maskinernas styrning och reglering och utför regelbunden övervakning och underhåll på dem. Vid en störning har du färdigheten att lokalisera och omedelbart åtgärda den. Dessutom programmerar, konfigurerar och kontrollerar du automatiserings- och IT-system.


I elektronikavdelningen inom utbildningsverkstäderna lär sig elektrotekniker i en säker omgivning hur elektriska system är uppbyggda, utför mätningar, analyserar, utvärderar och digitaliserar resultaten.

Här finns många möjligheter att justera och forska på praktiska exempel. Genom att faktiska produktionsuppdrag kopplas in förmedlas processer ur det framtida arbetsförloppet redan här.


Från det andra året under sin utbildning hjälper våra elektrotekniker de verksamma teknikerna inom olika verksamhetsområden. Vid montering av elektrisk komponent, samt vid idrifttagning av CNC-maskiner samlar du på dig nyttiga kunskaper och befäster dina kunskaper inom styr- och motorteknik.
Säkerhetsbedömningen av våra elektriska anläggningar och resurser har mycket stor betydelse inom detta yrkesfält och är ett genomgående tema under utbildningen.


ARBETSPLATS för våra elektrotekniker för automatiseringsteknik är bland annat kopplingsskåpskonstruktion, installation av maskiner och deras komponenter i hela produktionsområdet, samt underhåll.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör god matematisk förståelse, förmågan till logiskt och abstrakt tänkande och spatial föreställningsförmåga, samt finmotoriska kunskaper och bra färgseende. Lika viktiga är ett fungerande team, inlärningsförmåga, god koncentrationsförmåga, noggrannhet och ansvarskänsla.

FRAMTIDSUTSIKTER: Idrifttagning och slutkontroll av CNC-maskiner. Kunduppdrag inom service. Specialisering inom mjukvaruimplementeringen.

MÖJLIGHETER TILL VIDAREUTBILDNING: Mästare. Elektrotekniker. Civilekonom. Bachelor of Engineering (B. Eng.).

Efterföljande användningsmöjligheter: Arbetsplanerare i arbetsförberedelsen. Projektansvarig inom automatiseringsteman eller implementering av nyare elektroniska komponenter, integration av industri 4.0. Konstruktör inom elektrokonstruktion. Karriärsbyte till ekonomiområden som materialekonomi som teknisk inköpare.


Wie wir mit eingehenden Bewerbungen umgehen und welche Schritte ein Bewerber durchläuft, haben wir auf der Eingangsseite für Schüler und Schulabgänger dargestellt. Mehr erfahren!​​​​​​​