Ekonomiutbildningar

Utbildningens längd: 3 år


Till FÖRUTSÄTTNINGARNA för alla dubbelstudier hör mycket god fattningsförmåga, uthållighet, disciplin, självmotivering och ansvarskänsla samt god inlärningsförmåga. Även laganda och ett grundläggande intresse för digitala processer och ekonomiska sammanhang är viktiga.


Företagsekonomi – industri (B.A.) Industrial Management

Den allt mer globaliserade ekonomin kräver förstklassiga special- och ledarförmågor. Utmaningar som digitalisering, politiskt läge eller risker på den internationella marknaden påverkar allt mer utveckling och framgång inom vår bransch. Vid sidan om utbildningens teoretiska mål, att förmedla uppdaterade företagsekonomiska special- och metodkunskaper står också erfarenheterna ur praktikfaserna i fokus. Genom regelbundet byte mellan teori- och praktikfaser kan de teoretiska ämnena omsättas direkt i praktiken. Vidare förväntas ett stort mått av analytiskt tänkande, förståelse för komplexa sakförhållanden och ett visst tekniskt intresse.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör kommunikations- och ledningsförmåga, god inlärningsförmåga och självmotivering. Men också strukturerat och analytiskt tänkande, flexibilitet och ansvarskänsla är viktiga egenskaper för utbildningen.

Möjliga ARBETSPLATSER för våra utexaminerade finns inom finans och revision, controlling, materialekonomi, inom marknadsföring samt försäljning.

Företagsekonomi – Digital Business Management (B.A.)

I och med digitaliseringen inom företag krävs det människor som driver den digitala världen framåt och som förfogar över goda företagsekonomiska kunskaper. Utbildningen "Företagsekonomi – Digital Business Management" utbildar studenterna i hur man löser företagsekonomiska och digitala problem som är beroende av varandra. Utbildningen fokuserar därför på IT-Management, IT-juridik, IT-säkerhet och på Business Analytics, allmän företagsekonomi och nationalekonomi.

För att befästa det studenten har lärt sig teoretiskt erbjuder INDEX ett välavvägt och skräddarsytt utbildningsprogram i praktikfasen. Ett utbildningsprogram som främjar självständiga projekt och som innefattar direkt deltagande i den faktiska verksamheten.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör god förståelse för matematik och abstrakt tänkande, förmåga till logiskt tänkande och intresse för ekonomiska sammanhang. Lika viktiga är laganda och kunskap inom digitala processer samt god inlärningsförmåga och självmotivering.

Möjliga ARBETSPLATSER för våra studenter i företagsekonomi Digital Business Management är bland annat inom informatik på företaget, IT-säkerhet, digitalisering, men också inom försäljning och marknadsföring

Företagsinformatik (B.Sc.) Application Management

IT-branschen är en av de branscher som växer mest och för därmed goda yrkesutsikter med sig. De kombinerade ämnena ekonomi och informatik lägger fokus på ekonomiska och IT-tekniska ämnen. Studenterna lär sig metoder för Software Engineering och grundläggande företagsekonomi. Under praktiken väntar uppgifter som hantering av ERP-system, optimering av affärsprocesser eller IT-arkitektur. Här befäster du det du har lärt dig i teorin på en mängd avdelningar. Hos INDEX finns fördjupningsinriktningen Application Management.

Till FÖRUTSÄTTNINGARNA hör mycket god förståelse för matematik och digital teknik, ett intresse för ekonomiska processer och analytisk förmåga. Lika viktigt är laganda, kreativitet och mycket god inlärningsförmåga.

Möjliga ARBETSPLATSER för våra företagsinformatik-studenter finns bland annat inom försäljning, materialekonomi, inom produkt-, projekt- och processhantering och inom mjukvaruutveckling. Ofta innehar företagsinformatiker ledande positioner.


Wie wir mit eingehenden Bewerbungen umgehen und welche Schritte ein Bewerber durchläuft, haben wir auf der Eingangsseite für Schüler und Schulabgänger dargestellt. Mehr erfahren!