Karriär hos INDEX-gruppen

Fantastiska UTSIKTER hos ett av världens ledande företag i verktygsmaskinbranschen

Många års tradition och högsta innovationskraft bildar grunden till framgången för INDEX-gruppen. För att ständigt kunna säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och tekniskt försprång inom befintliga och nya affärsområden på ett globalt plan behöver vi framför allt kunskaperna och arbetet som utförs av våra 2 200 medarbetare i hela världen.

Vi investerar ständigt i våra medarbetare, i utbildning av kvalificerad återväxt och utökning av våra kompetenser. Vi betraktar oss som en attraktiv arbetsgivare med respekt, tolerans och öppenhet som ledstjärnor. Hos oss är rättvisa och lika möjligheter för alla självklarheter.

Vi ger dig möjligheten att arbeta med morgondagens innovationer i en dynamisk miljö. Förutom individuella inarbetningsprogram erbjuder vi möjlighet till utveckling och ett brett utbud av uppgifter med ansvarskrävande utmaningar.
Vi har en öppen och kooperativ ledarstil i en otvungen miljö och välkomnar personlig kontakt mellan kollegor. Genom flexibla arbetstidsmodeller har du möjligheten att anpassa ditt yrkesliv efter dina individuella behov och på så vis skapa balans mellan yrke och privatliv.
En stiftelse, som också arbetar med allmännyttiga projekt i regionen, säkerställer INDEX-gruppens oberoende.

Var med och gestalta din och vår framtid.

Dina instegsmöjligheter


Ytterligare fördelar för dig hos INDEX:

  • Individuella kvalificeringsåtgärder och personalutvecklingsprogram
  • Regionalt arbete & goda kommunikationer
  • Attraktiv lön
  • Företagsintern sjukkassa med attraktiva villkor, tilläggsprestationer och individuell rådgivning direkt på plats
  • Premiemodell & jubileumsgåvor
  • Egen restaurang
  • Rabatter hos olika partners
  • Medfinansiering av ditt pensionssparande