Utbildning

Fantastiska UTSIKTER för din utbildning.

Utbildning i modern miljö, aktivt deltagande i verksamheten samt arbete med verkliga uppdrag. Utbildning hos INDEX och TRAUB har alltid inneburit ett stort mått av praktisk inriktning och god handledning av erfarna lärare. Som marknadsledande företag i Europa är kvalitet viktigt för oss. 

Vi tar ansvar för återväxten. Våra studenter får individuell ekonomisk ersättning för att kunna utveckla sin potential och sina styrkor. En öppen, levande miljö betraktar vi som grundläggande för ett framgångsrikt samarbete med ungdomar.

Varierande och spännande uppgifter långt borta från arbetet i verkstaden eller på kontoret väntar under utbildningens andra år. Studenterna hjälper sina kollegor på mässor, i kundtjänsten eller med utbildningsprojekt. Även utlandsvistelser på något av våra dotterbolag i Kina, USA, Sverige eller Frankrike är en omtyckt möjlighet för att få ännu bättre inblick i svarvarnas värld. Alla studenter har möjlighet att läsa språkkurser under utbildningen. 

När yrkesutbildningen är klar väntar spännande möjligheter hos INDEX och TRAUB. 

Industriteknisk utbildning

Inom industriteknik finns spännande perspektiv och en mångfald av utbildningsmöjligheter. Oavsett om det gäller konstruktion, tillverkning eller teknisk kundtjänst – inled en framgångsrik framtid nu.

Industrimekaniker

Industrimekaniker är specialister på industriella produktionsanläggningar och har kunskaper om vanliga tillverkningsprocesser. De arbetar inom produktionen. I dag detaljtillverkning, i morgon montering och i övermorgon underhåll på mekaniska komponenter och anläggningar. Dessa varierande och ansvarskrävande uppgifter kräver absolut koncentration och att man arbetar noggrant. 

Industrimekaniker arbetar med moderna produktions- och tillverkningsanläggningar. De arbetar inom komponent- och tillverkningsmontering, inom reparation, kvalitetssäkring och teknisk kundtjänst.

 

Vidareutbildning:

Industrimästare/-tekniker, maskinbyggtekniker, företagsekonom, tilläggskvalificering elektriker, Bachelor of Engineering (B.Eng.)

 

Utbildningstid:  3,5 år

Mekatroniker

En mekatroniker är en mekaniker och en elektrotekniker i en och samma person. Mekatroniker löser uppgifter inom mekanik, elektroteknik/elektronik, samt styr- och informationsteknik. Med en helhetsblick på maskiner och anläggningar bygger och monterar mekatroniker elektriska, pneumatiska, hydrauliska och mekaniska komponenter. De startar mekatroniska system, manövrerar anläggningar, programmerar, samt utför underhåll på, dessa. 


Mekatroniker arbetar inom utveckling, montering och idrifttagning av CNC-maskiner, inom kvalitetssäkring, manövrering och underhåll på maskiner och anläggningar eller i service.

 

Vidareutbildning:

Industrimästare, maskinbyggtekniker, företagsekonom, Bachelor of Engineering (B.Eng.)

 

Utbildningstid:  3,5 år

Elektrotekniker för driftteknik

Elektrotekniker för driftteknik arbetar överallt där eldrivna och elektroniskt styrda anläggningar används. Elektrotekniker kan mät-, styr- och reglerteknik och är förtrogna med installations- och kommunikationsteknik, samt motor- och belysningsteknik. Utbildningen avslutas med IT-systemarbete. 

 

Vidareutbildning:

Industrimästare, elektrotekniker, företagsekonom, Bachelor of Engineering (B.Eng.)

 

Utbildningstid:  3,5 år

Industriell clerk

Planning, organizing, purchasing, selling, scheduling, assigning, calculating, billing, monitoring, bargaining and communicating - Industrial management assistants ensure a smooth process within the company starting at the first client request ending with the billing.

They constantly stay on top of economical procedures. Modern communication tools enhance industrial management assistants to always work client orientated.

Continuing education:

business economist, business administrator, Bachelor of Arts (B.A.)

 

Duration of apprenticeship: 3 years