Dubbelstudier

Fantastiska UTSIKTER för din utbildning.

Steg för steg in i en framgångsrik framtid

Våra dubbelstudier kombinerar vetenskap och praktik på ett optimalt vis och ger dig en god start i yrkeslivet. 

I utbildningen växlar man ständigt mellan teoriperioder på Duale Hochschule i Stuttgart och praktiska perioder på företaget. I intervaller om tre månader kan studenterna omedelbart använda och omsätta sina nya kunskaper i företaget. 

Vi erbjuder högsta fackmässiga kvalitet, intensiv individuell handledning och kontinuerligt ekonomiskt stöd till våra studenter. Denna stora utmaning ger engagerade och motiverade studenter ekonomiskt oberoende och optimala karriärmöjligheter. 

Längd:  

6 terminer // börjar i oktober

 

Utbildningsplatser:

Utbildningar

Maskiningenjör (B.Eng.)

Maskiningenjörerna överblickar helheten i produktionen. Den omfattande utbildningen möjliggör beroende på inriktning en mängd arbetsuppgifter inom processoptimering, produktionsplanering, tillverkningsteknik och konstruktion. Fokus ligger alltmer på miljövänlig användning av teknik och ansvarsfull hantering av befintliga resurser. Du blir dessutom kvalificerad för chefsuppgifter och ledande positioner. 

Hos oss finns två inriktningar:

  • Konstruktion och utveckling
  • Produktionsteknik

Elektroteknik (B.Eng.)

Som elektroingenjör ansvarar du för våra maskiner och anläggningar från första dagen. Tekniken står alltid i förgrunden. En mängd varierande arbetsfält ger dig inblickar i de mest skiljande affärsprocesserna. 

När du tillgodogjort dig grundläggande kunskaper inom matematik, fysik, elektroteknik och elektronik följer en fördjupning inom automatiseringsteknik. Med dessa kunskaper kan du sedan göra utkast på kopplingsscheman, generera och utvärdera mätdata, men också arbeta inom den tekniska kundtjänsten och kvalitetssäkringen.

Ekonomiingenjör (B.Eng.)

Med välgrundade tekniska och företagsekonomiska kunskaper arbetar företagsingenjörer i glappet mellan teknik och ekonomi och är därmed viktiga interdisciplinära medarbetare som arbetar inom olika affärsområden – från försäljning och marknadsföring till logistik och materialkunskap, ända till teknisk controling, produkt- och projekthantering. Ekonomiingenjörer planerar, kontrollerar och förbättrar driftprocesser med avseende på teknisk effektivitet och lönsamhet. Vid sidan om teknik, matematik och fysik utgör ekonomiämnen, juridik och informatik ramarna för grundutbildningen. Man kan också läsa en fördjupning efter individuella preferenser.

Industriell ekonomi (B.A.)

Ekonomiprogrammet med tyngdpunkt på industrin erbjuder en mängd möjligheter. Human Resources, marknadsföring eller finans och juridik är några av de fält som man kan arbeta inom. Som student inom industriell ekonomi, och vid ekonomins pulsåder, bidrar du dagligen till företagets framgångar. Med välgrundade fackkunskaper från grundutbildningen kan du välja olika inriktningar från och med den fjärde terminen. För att förbli konkurrenskraftiga internationellt lär vi naturligtvis också ut sociala och kommunikativa kunskaper som retorik och presentationstekniker. Olika språkkurser som ekonomiengelska, franska, spanska eller kinesiska finns också med i utbudet.