Produktgrupper

Överblick över våra inköpsobjekt.

RÅMATERIAL

 

 • Stål

 • Stålrör

 • Plåtar

 • Icke-järnmetaller

 • Gjutgods 

 • Formdelar, allmänt

 • Modellinriktning/gjutverktyg

 • Gummi/plast/övriga råmaterial

 

 

 

 

STORA KOMPONENTER/MASKINER/HANDELSVAROR

 

 • Laddningsmagasin

 • Matnings-/borttransportanordningar

 • Detaljhantering

 • Tilläggsanordningar för svarv-/fräsmaskiner

 • Maskiner  oljor, kylsmörjmedel och andra vätskor

DELAR OCH KOMPONENTER, MEKANISKT

 

 • Mekaniska delar/komponenter enligt ritning

 • Plåt-/svetskonstruktioner

 • Fastspänningsanordningar

 • Verktygshållare

 • Lager och styrningar

 • Motorteknik, mekaniskt

 • Fluidteknik

 • Övriga delar och komponenter, mekaniskt

 

 

 

 

DELAR OCH KOMPONENTER, ELSYSTEM

 

 • Kopplingsskåpsutrustning

 • Kopplingsskåp, fördelarlådor

 • Energistyrsystem

 • Maskinstyrsystem

 • Motorer/drivningar/tillbehör

 • Kablar/ledningar/kontakter

 • Konstruktionselement/kopplingsdon

 • Mätsystem

 • Övriga komponenter, elsystem